MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Öğrenciler başkanlarını seçti... ( Yonetici )

Altın Nesil Okulları


YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL”

“ALTIN NESİL”DE ÖĞRETİM

Hedefi olan öğrencilerin okulu…

Başkaları tarafından nasıl göründüğünün değil kendine göre nasıl olduğunun farkında olan, akademik benliği gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Altın Nesil Okullarında “her öğrenci değerlidir”. Öğrencilerin başarılarından dolayı transfer edildikleri bir okul değil, daha başarılı olmak için geldikleri; hedefi olan öğrencilerin bir arada eğitim aldıkları bir okuldur Altın Nesil Okulları.

Adaletli ve ilkeli bir öğretim ortamı…

Altın Nesil Okullarında yalnızca potansiyel başarıları nedeniyle seçilmiş öğrencilere özel çalışma şartları sunulmak yerine tüm öğrencilerin kendi potansiyelini en üst düzeyde değerlendirebildiği adil bir dağılımla eğitim öğretim sunulur.

Kurum kültürüne sahip tecrübeli ve dinamik öğretmen kadrosu…

Altın Nesil Okullarının genç ve deneyimli eğitim kadrosu, tecrübe ve dinamizmi bir arada bulundurarak sunduğu eğitim öğretim hizmetiyle öğrencilerin gelişen çevre şartlarına uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlarken eğitim sektöründe öncülük rolü üstlenmenin bilincini taşır.

Her yeni yıla hazırlıklı ve planlı başlangıç…

Altın Nesil Okullarında her öğretim yılı öncesi yaz seminer çalışmaları ile öğretmen ve yöneticiler her konuda titiz bir planlama çalışması yaparak eğitim öğretim yılına donanımlı, planlı, hedefleri belirlenmiş bir başlangıç yaparlar.

Kurum içi pozitif iletişim…

Altın Nesil Okullarında öğretmenler arası koordinasyon ve uyum, kurum içerisinde oluşturulan eğitim danışmanlığı ve öğretmenlerin birbirlerinin arasında, katkı sağlamaya yönelik yürüttükleri ders gözlem geleneği ve pozitif iletişim ile sağlanır.

İdeal sınıf mevcudu ile tüm öğrencilerle etkili iletişim…

Altın Nesil Okullarında ders sırasında paylaşılan tüm bilgiler ve yapılan çalışmalardan tüm öğrencilerin etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla ideal sayıda öğrencilerden oluşan sınıf ortamı mevcuttur.

 

Güncel bilgi paylaşımı…

Altın Nesil Okullarında öğrencinin eğitim – öğretim çalışmaları ile ilgili süreci (yazılı ve deneme sınav sonuçları, ders içi tutumları, davranış gelişimi, etüt çalışmaları, sosyal etkinlik çalışmaları, branş bazında aylık gelişimi) kurumun internet sayfasında yer alan “Öğrenci Bilgi Sistemi” ile günlük olarak velilere ulaştırılır.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri teknolojik gelişmelerle desteklenir…

Altın Nesil Okullarında teknolojik gelişmeleri reddetmenin çağın gerisinde kalmak olduğu ilkesi benimsendiğinden tüm gelişmelerin yararlı kullanımı için rehberlik yapılır ve bu konuda model olunur. Hedeflenen amaca ulaşmak için uygun teknoloji yöntemini seçip doğru kullanabilen, eğitim ve iş yaşamında teknolojiyle iç içe olmanın artılarından yararlanabilen bireyler yetiştirmek Altın Nesil Okullarında önceliklidir.

 

 

Öğrenmeyi öğrenme anlayışı…

Altın Nesil Okullarında “NEDEN?” sorusunun önemi her alanda vurgulanır, bu soruyla doğru bilgiye ulaşmanın yolları öğrencilerle paylaşılır. Araştırmayı, öğrenmeyi, en önemlisi de nasıl öğrendiğinin farkında olan öğrenciler yetiştirmek önemli ilkelerimizdendir.

 

“ALTIN NESİL”DE EĞİTİM

“Öğretimde yenilikçi, eğitimde gelenekçi” bir anlayış…

Altın Nesil Okullarında teknik donanım ve öğretim materyali açısından çağın gerektirdiği yenilikler takip edilir. Tüm öğretmenler, alanı ile ilgili gelişimleri yakından inceler ve gerektiğinde planlanan eğitimlere katılarak kendini günceller. Eğitimde ise gelenekçi bir bakış açısı benimsenerek tüm öğrencilerin gelenek ve göreneklerine bağlı, manevi değerlerinin farkında olarak yetişmeleri esas alınır. Öğrencilerin akademik bilgiyi evrensel ahlak kuralları ve ulusal kültürel değerler temeline yerleştirmesi amaçlanarak bireysel gelişimin toplumun tamamına katkı sağlaması amaçlanır.

Birlikte, uyum içinde, güvenilir okul yaşamı…

Altın Nesil Okulları yaşamında, fiziki şartlar ve öğrenciler arasındaki ilişkiler açısından tam bir güven ortamı vardır. Kurum içi düzen ve eğitim öğretim hizmetlerinin öğrencilere sistemli şekilde sunumu ile ilgili işleyiş, kurumdaki tüm bireylerin verimli bir öğretim ortamında bulunmasına yönelik hazırlanan bir iç tüzükle sistematik olarak yürütülür.

Zaman kıymetlidir…

Altın Nesil Okullarında ders çıkış zili ve öğrenci zili kullanılmayarak öğrencilere zaman yönetimi anlayışının benimsetilmesi amaçlanır. Öğrencinin sorumluluk anlayışının geliştirilmesi amacıyla okula zamanında gelme, devam sürekliliğinin sağlanması, öğrencilik disiplinine uyum sağlama, ödev yapma bilincinin yerleşmesi, bilginin kalıcılığının sağlanması için tekrar alışkanlığı kazandırma konularında gerekli takip ve rehberlik süreci izlenir. Öğretmen ve öğrenciler karşılıklı olarak derslere yeterli düzeyde hazırlık yapar ve ders en yüksek verimlilikte kullanılır.

Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler…

Altın Nesil Okullarında kantin yerine yemekhane oluşturularak öğrencilerin tamamının sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanması sağlanır. Öğrencilerin özbakım becerilerini tamamlamış bireyler olarak yetişmeleri öncelikli çalışmalar arasındadır. Bu nedenle ana sınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin bu becerileri kazanmaları adına rehber öğretmen gözetiminde “davranış eğitimi ve hijyen seminerleri” düzenlenir.

 

Nitelikli ev çalışmaları ile öğrenmeyi pekiştirme…

Altın Nesil Okullarında okulda elde edilen kazanımların evde de pekiştirilmesi ve öğrencilerin okul sonrası zamanlarını da düzenli ve disiplinli bir şekilde geçirmesi amacıyla ders içi çalışmaları destekleyici, gerektiğinde bireyselleştirilmiş ev çalışmaları planlanır. Ev çalışmaları, öğrenilenlerin pekiştirilmesi, ön öğrenmenin sağlanması ya da araştırma amacıyla verilir.

 

“ALTIN NESİL”DE SOSYAL YAŞAM

Çok yönlü bireysel gelişim...

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin hafta boyunca katıldığı yoğun akademik çalışmalar çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir. Hafta sonu kulüp faaliyetleri ile Öğrencilerin yeni ve kendine uygun ilgi alanları ile tanışmalarına ortam hazırlanır.

 

Yeteneklerini keşfetmen için…

Altın Nesil Okullarında sosyal etkinlikler yalnız bir sosyal aktivite aracı olarak değil, öğrencilere yönelik; uygulayarak öğrenme ve hayata hazırlama etkinliklerine katkı sağlama amacıyla düzenlenir.  Bu amaçla planlanan hafta içi atölye çalışmalarında öğrenciler, becerilerini yeteneğe dönüştürme fırsatı yakalar.

Topluma faydalı olmayı ilke edinmiş bireyler…

Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, kendinden daha az imkanı olanları düşünebilen bireyler olarak hayata hazırlanmaları ilke edinilmiştir. Bu nedenle ders içi ve ders dışı planlanan sosyal sorumluluk projeleri ile öğrenciler sosyal yaşamda söz sahibi olur ve fikirlerini uygulama fırsatı yakalar.

 

Estetik bakış açısı kazanmak hayatın her alanında yararlı…

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin farklı sanat eserleri ile küçük yaşlardan itibaren tanışmalarına olanak sağlanır. Bu amaçla planlanan sanat derslerinde öğrenciler ünlü sanatçıların eserleri ile tanışırken kendi tasarımlarını uygulamalarına olanak sağlanır ve öğrencilerin sanat alanındaki becerilerini geliştirmelerine destek olunur.

 

Çok kültürlülük zenginliktir…

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin farklı kültürleri tanımasına ve öğrenmesine ortam hazırlanır. Okulumuzda ulusal bayram kutlamaları önemsenir ve bu günlerde öğrencilerin olumlu duygular besleyerek eğlenmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler planlanır.

 

“ALTIN NESİL”DE YABANCI DİL

Uluslararası olmanın yolu ulusal olmaktan geçer…

Altın Nesil Okullarında ana dil gelişiminin önemi tüm derslerde göz önünde bulundurulur ve tüm çalışmalar bu yönde planlanır. Yabancı dil öğrenmenin temelinin ana dili doğru ve etkili kullanmadan geçtiği ilkesi benimsenir. Öğrencilerin ana dilin inceliklerini öğrenme, günlük hayatta kendini doğru ifade edebilme ve topluluk önünde etkili konuşabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler planlanır. Düzenlenen program ve kutlamalarda öğrencilerin etkin rol alıp sunum yapmaları sağlanır.

 

Tüm derslerin temeli, doğru ve nitelikli okumada…

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin ana dillerini sevmesi, kendilerini ana dillerinde akıcı bir biçimde konuşarak ve yazarak ifade edebilmesi seçkin kitapların okunması ile şekillendirilir. Okuma saatlerinde kitap okuma, yorumlama ve tartışma çalışmaları ile hedeflenen kazanımlar desteklenir. Yıl içerisinde okunan kitapların yazarları ile öğrenciler buluşturularak yazar söyleşi günleri düzenlenir ve öğrencilerin okumayı eğlenceli hale getirmeleri sağlanır.

 

 

Yabancı dil öğrenmek ana dil kadar önemli…

Altın Nesil Okullarında ana dil eğitimi nasıl önemseniyorsa benzer bir yaklaşımla yabancı dil öğretim çalışmaları planlanır. Bu planlamalarda ezbere ve yapıya dayalı dil öğretimi yerine içerik temelli öğretimin tercih edildiği, yaparak yaşayarak öğrenilen doğal yöntem tercih edilir. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarında dersler, kişilerarası iletişim için dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için kullanılır. 4. sınıftan itibaren okuma- yazma gibi akademik yetenekler geliştirilirken ikna etme, tanımlama, müzakere etme yetenekleri üzerine daha fazla odaklanılır. Öğrenciler 5 ve 6. sınıflarda kur sınıflarına ayrılır ve İngilizce becerileri doğrultusunda bireyselleştirilmiş yöntemlerle çalışmalar yapılır.

 

Dil öğrenimini günlük yaşama aktarma…

Altın Nesil Okullarında edinilen yabancı dil becerisi okul dışında yapılan kurum ziyaretleri ve yurtdışı gezileri ile pratik hale getirilir. Böylelikle öğrencilerin sınıf içinde kazandıkları temel bilgileri alanında uzman kişilerle yaptıkları görüşmelerle günlük yaşamda da kullanabildikleri gözlenir.

 

“ALTIN NESİL”DE SINAV HAZIRLIĞI

Sınav sınıflarına özel öğretim programı...

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin daha iyi bir üst öğrenime ulaşmaları için temelden itibaren LGS ve TYT/YKS sınavlarına hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Dersler yalnız müfredat odaklı değil sınavlara hazırlanmaya uygun kapsamda işlenir. Öğrencilerin tüm öğretim yılı boyunca girecekleri yazılı ve deneme sınavları, hazırlanan “sınav takvimi” ile öğretim yılı başında belirlenerek öğrenci ve velilere ulaştırılır. Sınavlara hazırlanmak amacıyla okul harici çözümler aramaya ihtiyaç kalmaz.

Deneme sınavları: gerçek sınavın aynısı…

Altın Nesil Okullarında öğrencilere sunulan eğitim – öğretim hizmetinin öğrenci gelişimine katkısı periyodik olarak ulusal değeri yüksek marka yayınların deneme sınavları ile ölçülür.  Deneme sınavları gerçek LGS - TYT/YKS sınavı atmosferinde yapılarak sınav sonuçlarının geçerliliğinin tam olması sağlanır. Yıl içinde yapılan deneme sonuçlarıyla yıl sonunda ülke genelinde yapılan gerçek LGS - TYT/YKS sonuçları %95-99 oranında örtüşür.

Öğrenciler kendine özgü bireysel gelişimi ile değerlendirilir…

Altın Nesil Okullarında deneme sınavı sonuçlarına göre öğretmen ve öğrenci bazında somut çözümler içeren eylem planı hazırlanarak uygulamaya alınır. Sınav sonucunda belirlenen ihtiyaca göre öğrencilere bireysel etüt imkanı sunulur ve etüt çalışmalarında öğrenciler bireysel eksiklerine göre değerlendirilir.

 

 

“ALTIN NESİL”DE REHBERLİK

Güzel ahlak gelişimine katkı…

Altın Nesil Okullarında sabah hazırlık saati ve rehberlik dersi saatlerinde belirli bir plan dahilinde yapılan “değerler eğitimi” uygulamaları ile öğrencilerin hayata hazırlanmalarına ve yaşamın her alanında donanımlı bireyler olarak eğitim almalarına katkı sağlanır.

Karşılıklı, dürüst ve açık iletişim...

Altın Nesil Okullarında öğrencilere kendi yaşamlarını doğru yönlendirebilmeleri; öğrenci kimliği, yaşam kültürü ve öz disiplin kazanmaları için “Eğitim Koçluğu” uygulamaları ile rehberlik yapılır.

Eğitim tek taraflı değildir…

Altın Nesil Okullarında kendine güvenen, motivasyonu yüksek ve bunu yaşamının her alanına aktarabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir. Buna bağlı olarak aylık bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri ile öğrencilerin çalışma performansları ve davranış değişimleri gözden geçirilir. Tüm çalışmalarda “öğrenci merkezli” bir anlayışla her bireyin farklı olduğu kabul edilir. Velilerimiz uzman psikoloğumuzun desteği ile planlanan aile eğitim seminerleri ile kişisel gelişim, ergenlik dönemi özelikleri, teknolojinin yararlı kullanımı ve ebeveynlik becerileri vb. konularda farklı bakış açıları geliştirir.

 

Okulda geçirilen her dakika verimli ve değerli…

Altın Nesil Okullarında her yeni günün ilk 10 dakikası hazırlık saati olarak değerlendirilir ve Rehberlik Servisi tarafından planlanan günlük çalışmalarla öğrencilerin güne farklı gündemlerle hazır bir şekilde başlamaları amaçlanır. Bu saatlerde öğrenciler eğitim koçları ile güne eksiksiz bir şekilde başlayarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eder.

 

Geçmişten esinlenip geleceğe yön ver…

Altın Nesil Okullarında “dün dersleri” kapsamında planlanan çalışmalarla öğrencilerimizin geçmiş yaşamı tanımaları ve bundan esinlenip geleceğe yön vermeleri sağlanır.

 

Gelecek kurgusuna sahip bireyler…

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin bireysel yaşam planı oluşturabilmeleri amacıyla “hedef belirleme” çalışması yapılarak okul ortamında ilan edilir. Öğrencilerin “gelecek” algısı ve kurgusu oluşturmaları sağlanır ve hedefi olan insan başarılı olur ilkesi benimsetilir.

Kendi ayakları üstünde durabilmenin somut hali…

Altın Nesil Okullarında öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için kariyer günleri planlanarak öğrencilerin alanında uzman kişilerle bir araya gelmeleri sağlanır.

ALTIN NESİL’DE SÖYLEMLER HAYALİ İFADELERİ DEĞİL 23 YILLIK TECRÜBE VE BAŞARIYI İFADE EDER. EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ REKABET ORTAMINA GÖRE DEĞİL EĞİTİMDE KALİTE VE GERÇEKÇİ ÖLÇÜTLERE GÖRE BELİRLENİR.

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yorum Bırak