MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz: Ey okul! Gelecek için ne yaptın?


EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?

Eğitim, bir toplumun geleceğine yön veren ve kendi kaderine bırakılamayacak kadar önemli bir faktördür. Dünyaya doğan her insan mutlaka hayatın içinde bir eğitim yolculuğuna çıkar ve bu yolculukta heybesine ne koyabilirse yükü o kadar hafifler, insana yük olmayan hatta eğitildikçe insanın yükünü hafifleten bir birikimdir eğitim. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılacağı yer, zaman, yaş grubu, eğitim hizmetini verecek kişiler ve rollerinin tartışılması herhalde insanlık tarihi kadar eski ve değişkendir. Birçok alternatif kuruluş (sivil toplum kuruluşları, dershaneler, etütler vs.) yaygın eğitim yaparken veya bugün hizmet veremezken, okullar hala eğitimin vazgeçilmez lokomotifidir.

 ZARAFET OKULLARI, oluşturduğu sistem ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil, nelere ihtiyacı olduğunu, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini ve ne kadarını kullandığını tespit ederek öğrenme eksiklerini gidermektedir. Sistemimizde, öğrencinin tüm eğitim hayatının fotoğrafı çekilerek, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeliyle eğitime yön verilmektedir.  Eğitimde yerli ve milli bir program ve izleme modeli geliştirmemiz gerektiğine karar vererek her geçen yıl ilaveler ile öğrencilerimize artı değerler katıyoruz.

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz:

Ey okul! Gelecek için ne yaptın?

Zarafet Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan ZARAFET Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir.

ZARAFET OKULLARI, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

Teknoloji kullanımımız diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. ZARAFET OKULLARInda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.

Robotik-Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.

Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,

Bu doğrultuda üretken düşünme ve yenilikler üretme,

Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,

Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.

Biz de ZARAFET OKULLARI olarak robotik çalışmalarımızı, ALBERT robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farklı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi üretkenlikleri ile Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Gramerin fonda, konuşmanın önde olduğu bir ders sistemi kurguluyoruz!

Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Haftalık İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve "native speaker" hocaların speaking dersine girdiği bir dönem bizi bekliyor.  Hedefimiz, İngilizce'yi uluslararası düzeyde sertifikalandıran ve konuşan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzun AKADEMİK VE AHLAKİ alandaki güçlü yanını, İngilizce alanında da sürdürmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık.

ZARAFET OKULLARI’ nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

 Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla online portallar kullanılmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilendiği her alanda dil aşinalığı sağlamak için Türkçe-İngilizce-Arapça olmak üzere üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

İngilizce dersleri Robotik-Kodlama dersleri ile birleştirilerek Teknoloji sınıfımızda ilgi çekici, disiplinler arası bir ilişki kurularak dil eğitimi yapılmaktadır.

Dil Eğitimimizde Ölçme-Değerlendirme

Her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Eğitimde, Milli ve Yerli, Yeni Nesil Modele Hoşgeldiniz!

Okulumuzda, ortaokul kadememiz ile beraber okul fiziki ortamları, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir şekilde fıtrata uygun şekilde düzenlenmiştir. “Milli” dediğimiz eğitim, aslında programından okul fiziki şartlarına kadar birçok kriteri ve uygulaması ile ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Birazdan bahsedeceğim, Avrupa, Amerika ve Avustralya’ da gerçekleşen pilot uygulamalar sizlere tanıdık gelebilir;

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, başarısızlık, öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.

Batı ülkelerindeki bu yöneliş bizim toplumsal yapımımız ve kodlarımızla birebir örtüşmektedir. Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocukları yan yanaydılar. Elbette, günümüzdeki gibi bir karma eğitimden söz edemeyiz. Çünkü ortaokuldan (rüşdiye) itibaren kızlarla erkekler ayrılıyordu. Ancak bu, sadece Osmanlı’ya özgü bir durum da değildi.

ZARAFET OKULLARI olarak eğitimde başarıyı artırmak için ortaokul kadememizde kız ve erkek öğrencilerin  ayrı sınıflarda okuduğu bir zaman ve bina trafiği düzenledik.

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, ZARAFET Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Eğitim sistemimizde karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Nesil”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

ZARAFET Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir bireyin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

            Her biri birbirinden değerli olarak hayata katılacak olan, hayata sadece  windowsun penceresinden bakmayan,  gündemin bir adım ötesine geçmeye çabalarken değerlerinden vazgeçmeyen yeni nesil öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okulda mescit açıldı
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Küçükçalık Adliyede
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
Okullar hazırlanıyor
14 kupayla ziyarete geldiler
Potada Şampiyon Kosova
Hayatı öğreniyorlar
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
Kitap okuma evi açıldı
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
Karne hediyesi fidan
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Elit mezunlar buluştu
Kosova’da tiyatro coşkusu
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
Bilimsel çalışmalarla yarıştılar
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
Bilim Dünyası, fuarda tanıtıldı
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
Elit sınava koştular
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
Artık halka hizmet edecek
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
Ordumuza miniklerden destek
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
Altın Nesil’de matematik coşkusu
Mesleki eğitime yöneldiler
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
İnegöl’den Mehmetçiğe moral
Karatede şampiyon Kosova
BİLDİM’den büyük başarı
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
Okyanus bursuna yoğun talep
Okyanus’tan bursluluk sınavı
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
Naire Çikayeva anısına iftar
Birey Okulları’nda aşure günü
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
Miniklerden yerel markalara ziyaret
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
Masal kahramanları canlandı
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Gazeteciliği öğrendiler
DYNED kullananlara ödül
Dumlupınar'da bilim şöleni
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Birey VIP açılıyor
Ücretsiz Özel Okul
Satrançta çifte kupa
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
Adı üstünde ‘Kalite’
ÖSYM'den skandal hata
Bir okul gelir her şey değişir
Eğitimciler iftar’da buluştu
KARNE SEVİNCİ
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
Bursa’yı Birey temsil edecek
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Kuranı elleriyle okuyacak
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
Kosova’da kitap günleri
Eğitimde iş birliği
Öğrencilere Çanakkale menüsü
DOĞA’dan sınav taktikleri
Mutlu çocukların okulu
BİLDİM bursluluk sınavına yoğun ilgi
DOĞA meslek öğretiyor
Gazipaşa’da bilim şenliği
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
FETÖ okulu milletin oldu
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
Basına teşekkür etkinliği
Her okula Polis
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Meslekler fuarı açıldı
İnegöl’e Üniversite yok
Masalları oynadılar
Potanın Şampiyonu Kosova
TEOG sonuçları açıklandı
Öğrencilere burs veriyorlar
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
75.Yıl örnek oldu
Tekli eğitime geçiliyor
Geleceğiniz Güven’de
İngilizce alışveriş yaptılar
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
Zorbalığa fırsat vermeyelim
Altunkalp anneleri unutmadı
Üstad, şiirleriyle anıldı
Öğrenciler başkanını seçti
Okyanus'ta Başarı Sezonu
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
 Atölyeler sınıfa taşındı
Yarışarak Öğrendiler
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
Keyifli eğitime hazır olun
‘Kalite’yle kazandılar
Satranç şöleni başladı
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
Dünyanın anladığı dilden konuşuyoruz
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Öğrenciler ödüllendirildi
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
Kosova Koleji’ne bahar geldi
İZKAL’de bilim rüzgârı
Kosova'da Bilim Şenliği
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
Sınav stresine tiyatro molası
Güven’den anlamlı ziyaret
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Şehidimizin adı yaşatılsın
Elit Grup’tan örnek proje
Öğrencilerin projeleri sergilendi
Nakil başvuruları başladı
Üç dilli okuma bayramı
Öğrenciler Hedeflerindeki Liselere Girmek İçin Yarıştı
Eğitime yeni özel okul
En özel Mevlid-i Nebi Programı
Bir okul gelir her şey değişir
18 Eylül’e hazırız
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Külliyede spor şenliği
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
Büyüklerini unutmadılar
Çocuklar sanatla buluşuyor
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
6 Lise sınavla alacak
İnegöl'de bir ilk
Bahçeşehir Koleji açılıyor
İlk karne heyecanı
Bil-Dim’de İngilizce festivali
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Annelere kahvaltı
Eğitimde ‘güven’
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
Proje okulu: Turgut Alp Anadolu Lisesi
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
Türkiye dereceleriyle döndüler
Öğrencilerin emekleri sergilendi
‘Benimle Okur Musun?
Hem birinci hem bilinçli okul!
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Birey standına yoğun ilgi
Kodla İnegöl
Tematik Lise İtalya’da
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
23 Nisan coşkusu başladı
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
Öğrencilere yasak
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
British Town ile çağı yakala
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
Okyanus başarıyı kutladı
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Yılın çevreci okulu seçildi
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Altın nesil'de kutlama
Okullarda yeni dönem!
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
Yaşları küçük marifetleri büyük
İMYO’da medya ve iletişim paneli
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
İnegöl’ün tek okul festivali
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Eğitime  “Kalite” desteği
Bilimsel projelerle Show yaptılar
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
Bilim Dünyası, fuarda tanıtıldı
Proje okulu: Turgut Alp Anadolu Lisesi
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
Altın Nesil’de matematik coşkusu
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
Satranç şöleni başladı
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
İnegöl'de bir ilk
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Karatede şampiyon Kosova
Birey Okulları’nda aşure günü
Tematik Lise İtalya’da
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Okullar hazırlanıyor
Dünyanın anladığı dilden konuşuyoruz
İMYO’da medya ve iletişim paneli
Okyanus’tan bursluluk sınavı
İngilizce alışveriş yaptılar
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
ÖSYM'den skandal hata
Öğrencilere burs veriyorlar
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
Eğitimde ‘güven’
Altunkalp anneleri unutmadı
DOĞA meslek öğretiyor
Öğrencilere Çanakkale menüsü
FETÖ okulu milletin oldu
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Okyanus'ta Başarı Sezonu
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Mesleki eğitime yöneldiler
Eğitime yeni özel okul
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
Elit Grup’tan örnek proje
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
Yılın çevreci okulu seçildi
Tekli eğitime geçiliyor
Kosova’da tiyatro coşkusu
Sınav stresine tiyatro molası
Yarışarak Öğrendiler
Bursa’yı Birey temsil edecek
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
Öğrenciler ödüllendirildi
DOĞA’dan sınav taktikleri
Öğrenciler başkanını seçti
Hem birinci hem bilinçli okul!
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Okyanus başarıyı kutladı
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Kuranı elleriyle okuyacak
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
23 Nisan coşkusu başladı
Hayatı öğreniyorlar
Çocuklar sanatla buluşuyor
Mutlu çocukların okulu
Okulda mescit açıldı
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Türkiye dereceleriyle döndüler
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Nakil başvuruları başladı
İZKAL’de bilim rüzgârı
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Bir okul gelir her şey değişir
Öğrencilere yasak
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
Miniklerden yerel markalara ziyaret
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Naire Çikayeva anısına iftar
Kosova Koleji’ne bahar geldi
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Karne hediyesi fidan
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Okullarda yeni dönem!
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
Zorbalığa fırsat vermeyelim
Elit sınava koştular
Satrançta çifte kupa
Kosova’da kitap günleri
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
Artık halka hizmet edecek
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
Külliyede spor şenliği
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
İnegöl’e Üniversite yok
Potada Şampiyon Kosova
Masal kahramanları canlandı
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Eğitimde iş birliği
‘Kalite’yle kazandılar
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
İlk karne heyecanı
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
Okyanus bursuna yoğun talep
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Altın nesil'de kutlama
Her okula Polis
Bahçeşehir Koleji açılıyor
Kosova'da Bilim Şenliği
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
TEOG sonuçları açıklandı
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Üç dilli okuma bayramı
Masalları oynadılar
Ordumuza miniklerden destek
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
Birey standına yoğun ilgi
Dumlupınar'da bilim şöleni
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Kitap okuma evi açıldı
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
British Town ile çağı yakala
Gazipaşa’da bilim şenliği
Meslekler fuarı açıldı
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
75.Yıl örnek oldu
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Üstad, şiirleriyle anıldı
Basına teşekkür etkinliği
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
Birey VIP açılıyor
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Büyüklerini unutmadılar
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
KARNE SEVİNCİ
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
En özel Mevlid-i Nebi Programı
‘Benimle Okur Musun?
Eğitimciler iftar’da buluştu
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
Güven’den anlamlı ziyaret
Adı üstünde ‘Kalite’
Geleceğiniz Güven’de
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
 Atölyeler sınıfa taşındı
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Küçükçalık Adliyede
18 Eylül’e hazırız
Ücretsiz Özel Okul
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Annelere kahvaltı
Bir okul gelir her şey değişir
6 Lise sınavla alacak
Eğitime  “Kalite” desteği
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
Yaşları küçük marifetleri büyük
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
Şehidimizin adı yaşatılsın
Kodla İnegöl
Bil-Dim’de İngilizce festivali
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
BİLDİM’den büyük başarı
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
Elit mezunlar buluştu
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
İnegöl’ün tek okul festivali
BİLDİM bursluluk sınavına yoğun ilgi
DYNED kullananlara ödül
Keyifli eğitime hazır olun