MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Öğrenciler başkanlarını seçti... ( Yonetici )

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz: Ey okul! Gelecek için ne yaptın?


EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?

Eğitim, bir toplumun geleceğine yön veren ve kendi kaderine bırakılamayacak kadar önemli bir faktördür. Dünyaya doğan her insan mutlaka hayatın içinde bir eğitim yolculuğuna çıkar ve bu yolculukta heybesine ne koyabilirse yükü o kadar hafifler, insana yük olmayan hatta eğitildikçe insanın yükünü hafifleten bir birikimdir eğitim. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılacağı yer, zaman, yaş grubu, eğitim hizmetini verecek kişiler ve rollerinin tartışılması herhalde insanlık tarihi kadar eski ve değişkendir. Birçok alternatif kuruluş (sivil toplum kuruluşları, dershaneler, etütler vs.) yaygın eğitim yaparken veya bugün hizmet veremezken, okullar hala eğitimin vazgeçilmez lokomotifidir.

 ZARAFET OKULLARI, oluşturduğu sistem ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil, nelere ihtiyacı olduğunu, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini ve ne kadarını kullandığını tespit ederek öğrenme eksiklerini gidermektedir. Sistemimizde, öğrencinin tüm eğitim hayatının fotoğrafı çekilerek, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeliyle eğitime yön verilmektedir.  Eğitimde yerli ve milli bir program ve izleme modeli geliştirmemiz gerektiğine karar vererek her geçen yıl ilaveler ile öğrencilerimize artı değerler katıyoruz.

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz:

Ey okul! Gelecek için ne yaptın?

Zarafet Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan ZARAFET Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir.

ZARAFET OKULLARI, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

Teknoloji kullanımımız diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. ZARAFET OKULLARInda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.

Robotik-Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.

Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,

Bu doğrultuda üretken düşünme ve yenilikler üretme,

Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,

Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.

Biz de ZARAFET OKULLARI olarak robotik çalışmalarımızı, ALBERT robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farklı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi üretkenlikleri ile Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Gramerin fonda, konuşmanın önde olduğu bir ders sistemi kurguluyoruz!

Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Haftalık İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve "native speaker" hocaların speaking dersine girdiği bir dönem bizi bekliyor.  Hedefimiz, İngilizce'yi uluslararası düzeyde sertifikalandıran ve konuşan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzun AKADEMİK VE AHLAKİ alandaki güçlü yanını, İngilizce alanında da sürdürmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık.

ZARAFET OKULLARI’ nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

 Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla online portallar kullanılmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilendiği her alanda dil aşinalığı sağlamak için Türkçe-İngilizce-Arapça olmak üzere üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

İngilizce dersleri Robotik-Kodlama dersleri ile birleştirilerek Teknoloji sınıfımızda ilgi çekici, disiplinler arası bir ilişki kurularak dil eğitimi yapılmaktadır.

Dil Eğitimimizde Ölçme-Değerlendirme

Her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Eğitimde, Milli ve Yerli, Yeni Nesil Modele Hoşgeldiniz!

Okulumuzda, ortaokul kadememiz ile beraber okul fiziki ortamları, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir şekilde fıtrata uygun şekilde düzenlenmiştir. “Milli” dediğimiz eğitim, aslında programından okul fiziki şartlarına kadar birçok kriteri ve uygulaması ile ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Birazdan bahsedeceğim, Avrupa, Amerika ve Avustralya’ da gerçekleşen pilot uygulamalar sizlere tanıdık gelebilir;

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, başarısızlık, öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.

Batı ülkelerindeki bu yöneliş bizim toplumsal yapımımız ve kodlarımızla birebir örtüşmektedir. Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocukları yan yanaydılar. Elbette, günümüzdeki gibi bir karma eğitimden söz edemeyiz. Çünkü ortaokuldan (rüşdiye) itibaren kızlarla erkekler ayrılıyordu. Ancak bu, sadece Osmanlı’ya özgü bir durum da değildi.

ZARAFET OKULLARI olarak eğitimde başarıyı artırmak için ortaokul kadememizde kız ve erkek öğrencilerin  ayrı sınıflarda okuduğu bir zaman ve bina trafiği düzenledik.

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, ZARAFET Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Eğitim sistemimizde karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Nesil”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

ZARAFET Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir bireyin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

            Her biri birbirinden değerli olarak hayata katılacak olan, hayata sadece  windowsun penceresinden bakmayan,  gündemin bir adım ötesine geçmeye çabalarken değerlerinden vazgeçmeyen yeni nesil öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birey VIP açılıyor
BİLDİM’de ingilizce festıvali
Mesleki eğitime yöneldiler
Karatede şampiyon Kosova
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Gazipaşa sergide
Altın Nesil Okulları DOSTUM ’da
Öğrenciler başkanını seçti
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
FETÖ okulu milletin oldu
Okula başladılar
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
Çeyrek asırlık buluşma
Şehidimizin adı yaşatılsın
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Okyanus başarıyı kutladı
Geleceğiniz Güven’de
Karne hediyesi fidan
‘Benimle Okur Musun?
Öğrenciler Mevlana’yı unutmadı
‘Kalite’yle kazandılar
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
Öğrenciler Hedeflerindeki Liselere Girmek İçin Yarıştı
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
Masalları oynadılar
Miniklerden yerel markalara ziyaret
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Birey Okulları’nda aşure günü
Altınnesil Öğrencileri İngiltere’de
Güven’den anlamlı ziyaret
İngilizce alışveriş yaptılar
Keyifli eğitime hazır olun
Gazipaşa’da bilim şenliği
DOĞA’dan sınav taktikleri
İslam İlmihali hediye geldi
Yılın çevreci okulu seçildi
6 Lise sınavla alacak
İnegöl’e Üniversite yok
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
İnegöl’e 605 öğrenci geldi
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Altın nesil'de kutlama
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
Zorbalığa fırsat vermeyelim
Okyanus’tan bursluluk sınavı
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
Eğitimciler iftar’da buluştu
Okuma-yazma günü kutlandı
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
Toplu istifa
18 Eylül’e hazırız
Sınav stresine tiyatro molası
14 kupayla ziyarete geldiler
 Atölyeler sınıfa taşındı
Annelerine mektup gönderdiler
Türk Eğitim Sen’e yeni başkan
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Proje okulu: Turgut Alp Anadolu Lisesi
Bil-Dim’de İngilizce festivali
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
Öğrencilere burs veriyorlar
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
Çocuk Sanat Atölyesi ilk mezunlarını verdi
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Elit sınava koştular
Okulda ahşap oyuncak üreteceğiz
Okyanus’a taze kan
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
Eğitimde ‘güven’
Bir okul gelir her şey değişir
Tematik Lise İtalya’da
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
23 Nisan coşkusu başladı
İHMED’den kitap hediyesi
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Kosova’da kitap günleri
Kosova yine galip
Bilgi yarışmasında 1. oldular
Masal kahramanları canlandı
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Elit Grup’tan örnek proje
Hepsi kapatılıyor
Haftanın Matematikçilerini seçti
Ahşap oyuncaklar İnegöl’de üretilecek
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
Elit Grup Okullarından motivasyon gecesi
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Hayatı öğreniyorlar
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Kosova Koleji Başkanını seçti
Elit öğrencileri kamp yaptı
Üniversitede kayıt telaşı
Basına teşekkür etkinliği
Özdilek tecrübelerini paylaştı
Kitap okuma evi açıldı
Kosova'da Bilim Şenliği
Hem birinci hem bilinçli okul!
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
Çocuklar da haklarını bilmeli
BİLDİM’den büyük başarı
Her okula Polis
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
Yaşları küçük marifetleri büyük
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Bir okul gelir her şey değişir
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
TEOG sonuçları açıklandı
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
Kosova Koleji’ne bahar geldi
Dünyanın anladığı dilden konuşuyoruz
Birey standına yoğun ilgi
İnegöl'de bir ilk
Adı üstünde ‘Kalite’
British Town ile çağı yakala
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Kodla İnegöl
Dumlupınar'da bilim şöleni
İnegöl’den Mehmetçiğe moral
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Derse maskeyle girdiler
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
ÖSYM'den skandal hata
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Üç dilli okuma bayramı
Üstad, şiirleriyle anıldı
DYNED kullananlara ödül
75.Yıl örnek oldu
İnegöl sıralamada yok
İZKAL’de bilim rüzgârı
KARNE SEVİNCİ
Okyanus bursuna yoğun talep
Satrançta çifte kupa
Öğrencilerin emekleri sergilendi
Cumalıkızık’ı gezdiler
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Mesleki Liseleri buluştu
Küçükçalık Adliyede
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
Okullarda yeni dönem!
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
Türkiye dereceleriyle döndüler
En özel Mevlid-i Nebi Programı
Çocuklar sanatla buluşuyor
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
Kosova’da Kızılay haftası
Okullar hazırlanıyor
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
Altınnesil Üniversiteyi gezdi
Bu okulda tamirci yetişiyor
Okyanus Koleji’nde Satranç Turnuvası
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
Öğrencilere Çanakkale menüsü
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
Yerli malını tercih edelim
Kosova’da tiyatro coşkusu
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Büyüklerini unutmadılar
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
İnegöl Lisesi yaşatılsın
Okulda mescit açıldı
Kuş evlerinden mahalle kurdular
Ev ödevi zarar veriyor
Başkan’dan öğrencilere sürpriz ziyaret
Meslek tanıtım günleri başladı
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Elit Grup Okulları açıldı
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Potada Şampiyon Kosova
Tekli eğitime geçiliyor
Potanın Şampiyonu Kosova
Öğrencilere yasak
Gazeteciliği öğrendiler
Eğitime yeni özel okul
Öğrenciler Başkanı seçtiler
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Disleksiyi konuştular
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
İnegöl’ün tek okul festivali
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
Kuranı elleriyle okuyacak
Eğitime ‘Akademik Lise’
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
İlmeklerle köprü ördüler
Altın Nesil’de matematik coşkusu
Bilimsel projelerle Show yaptılar
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
İnegöl’ün yeni okulu hazır
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Okyanus Öğretmenleri’nin en mutlu günü
Elit mezunlar buluştu
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
İMYO’da medya ve iletişim paneli
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Altunkalp anneleri unutmadı
Okullara el uzatıyorlar
Yarışarak Öğrendiler
Alacakaranlıkta eğitim
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
İlk karne heyecanı
Direksiyon eğiticiliği kursu açılacak
Engelleri aşıp yeşil sahalara indiler
Bez çanta dikiyorlar
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
Bursa’da ‘İZKAL’dı
Ücretsiz Özel Okul
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Nakil başvuruları başladı
Bahçeşehir Koleji açılıyor
Annelere kahvaltı
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
Öğrencilerin projeleri sergilendi
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
DOĞA’da öğrenci koçluğu sistemi işliyor
Eğitime yeni okul
Okullar eğitime hazır
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
Eğitime  “Kalite” desteği
Müzik kursu kayıtları başladı
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
Okyanus'ta Başarı Sezonu
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Satranç şöleni başladı
DOĞA meslek öğretiyor
Artık halka hizmet edecek
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Külliyede spor şenliği
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
Elitli öğrencilerden Bursa çıkarması
Kantinler denetimden geçti
Birey’de Cumhuriyet Coşkusu
Kosova Kolejinde Tıp Bayramı
Öğrenciler ödüllendirildi
Bilimsel çalışmalarla yarıştılar
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
Ordumuza miniklerden destek
Vehbi Koç okuyor
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
Meslekler fuarı açıldı
Kardeşlerini unutmadılar
Okullara personel alınacak
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Bursa’yı Birey temsil edecek
Eğitimde iş birliği
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı