MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Öğrenciler başkanlarını seçti... ( Yonetici )

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz: Ey okul! Gelecek için ne yaptın?


EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?

Eğitim, bir toplumun geleceğine yön veren ve kendi kaderine bırakılamayacak kadar önemli bir faktördür. Dünyaya doğan her insan mutlaka hayatın içinde bir eğitim yolculuğuna çıkar ve bu yolculukta heybesine ne koyabilirse yükü o kadar hafifler, insana yük olmayan hatta eğitildikçe insanın yükünü hafifleten bir birikimdir eğitim. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılacağı yer, zaman, yaş grubu, eğitim hizmetini verecek kişiler ve rollerinin tartışılması herhalde insanlık tarihi kadar eski ve değişkendir. Birçok alternatif kuruluş (sivil toplum kuruluşları, dershaneler, etütler vs.) yaygın eğitim yaparken veya bugün hizmet veremezken, okullar hala eğitimin vazgeçilmez lokomotifidir.

 ZARAFET OKULLARI, oluşturduğu sistem ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil, nelere ihtiyacı olduğunu, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini ve ne kadarını kullandığını tespit ederek öğrenme eksiklerini gidermektedir. Sistemimizde, öğrencinin tüm eğitim hayatının fotoğrafı çekilerek, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeliyle eğitime yön verilmektedir.  Eğitimde yerli ve milli bir program ve izleme modeli geliştirmemiz gerektiğine karar vererek her geçen yıl ilaveler ile öğrencilerimize artı değerler katıyoruz.

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz:

Ey okul! Gelecek için ne yaptın?

Zarafet Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan ZARAFET Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir.

ZARAFET OKULLARI, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

Teknoloji kullanımımız diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. ZARAFET OKULLARInda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.

Robotik-Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.

Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,

Bu doğrultuda üretken düşünme ve yenilikler üretme,

Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,

Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.

Biz de ZARAFET OKULLARI olarak robotik çalışmalarımızı, ALBERT robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farklı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi üretkenlikleri ile Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Gramerin fonda, konuşmanın önde olduğu bir ders sistemi kurguluyoruz!

Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Haftalık İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve "native speaker" hocaların speaking dersine girdiği bir dönem bizi bekliyor.  Hedefimiz, İngilizce'yi uluslararası düzeyde sertifikalandıran ve konuşan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzun AKADEMİK VE AHLAKİ alandaki güçlü yanını, İngilizce alanında da sürdürmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık.

ZARAFET OKULLARI’ nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

 Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla online portallar kullanılmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilendiği her alanda dil aşinalığı sağlamak için Türkçe-İngilizce-Arapça olmak üzere üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

İngilizce dersleri Robotik-Kodlama dersleri ile birleştirilerek Teknoloji sınıfımızda ilgi çekici, disiplinler arası bir ilişki kurularak dil eğitimi yapılmaktadır.

Dil Eğitimimizde Ölçme-Değerlendirme

Her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Eğitimde, Milli ve Yerli, Yeni Nesil Modele Hoşgeldiniz!

Okulumuzda, ortaokul kadememiz ile beraber okul fiziki ortamları, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir şekilde fıtrata uygun şekilde düzenlenmiştir. “Milli” dediğimiz eğitim, aslında programından okul fiziki şartlarına kadar birçok kriteri ve uygulaması ile ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Birazdan bahsedeceğim, Avrupa, Amerika ve Avustralya’ da gerçekleşen pilot uygulamalar sizlere tanıdık gelebilir;

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, başarısızlık, öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.

Batı ülkelerindeki bu yöneliş bizim toplumsal yapımımız ve kodlarımızla birebir örtüşmektedir. Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocukları yan yanaydılar. Elbette, günümüzdeki gibi bir karma eğitimden söz edemeyiz. Çünkü ortaokuldan (rüşdiye) itibaren kızlarla erkekler ayrılıyordu. Ancak bu, sadece Osmanlı’ya özgü bir durum da değildi.

ZARAFET OKULLARI olarak eğitimde başarıyı artırmak için ortaokul kadememizde kız ve erkek öğrencilerin  ayrı sınıflarda okuduğu bir zaman ve bina trafiği düzenledik.

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, ZARAFET Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Eğitim sistemimizde karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Nesil”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

ZARAFET Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir bireyin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

            Her biri birbirinden değerli olarak hayata katılacak olan, hayata sadece  windowsun penceresinden bakmayan,  gündemin bir adım ötesine geçmeye çabalarken değerlerinden vazgeçmeyen yeni nesil öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

 Atölyeler sınıfa taşındı
Eğitimde iş birliği
Bil-Dim’de İngilizce festivali
Masal kahramanları canlandı
Kosova Koleji Başkanını seçti
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Sınav stresine tiyatro molası
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Elit Grup Okulları açıldı
6 Lise sınavla alacak
Kosova’da kitap günleri
İnegöl’e 605 öğrenci geldi
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
Dumlupınar'da bilim şöleni
Okullarda yeni dönem!
Üç dilli okuma bayramı
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
DYNED kullananlara ödül
Nakil başvuruları başladı
Karatede şampiyon Kosova
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
Elitli öğrencilerden Bursa çıkarması
Hem birinci hem bilinçli okul!
Dünyanın anladığı dilden konuşuyoruz
Satranç şöleni başladı
Kodla İnegöl
Öğrencilere Çanakkale menüsü
Kuranı elleriyle okuyacak
Okyanus bursuna yoğun talep
Okullar hazırlanıyor
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Altın Nesil’de matematik coşkusu
İMYO’da medya ve iletişim paneli
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Çocuklar sanatla buluşuyor
Gazipaşa’da bilim şenliği
Potanın Şampiyonu Kosova
İHMED’den kitap hediyesi
Bir okul gelir her şey değişir
Eğitimde ‘güven’
Eğitime yeni okul
18 Eylül’e hazırız
Öğrenciler başkanını seçti
BİLDİM’den büyük başarı
Altunkalp anneleri unutmadı
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
Güven’den anlamlı ziyaret
Öğrencilerin projeleri sergilendi
Büyüklerini unutmadılar
Derse maskeyle girdiler
Keyifli eğitime hazır olun
Bahçeşehir Koleji açılıyor
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Üniversitede kayıt telaşı
Altınnesil Öğrencileri İngiltere’de
23 Nisan coşkusu başladı
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Kosova’da tiyatro coşkusu
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
İlk karne heyecanı
TEOG sonuçları açıklandı
Birey standına yoğun ilgi
Elit sınava koştular
BİLDİM bursluluk sınavına yoğun ilgi
Toplu istifa
Öğrencilere burs veriyorlar
DOĞA meslek öğretiyor
Okyanus’tan bursluluk sınavı
Naire Çikayeva anısına iftar
Birey Okulları’nda aşure günü
Öğrencilerin emekleri sergilendi
Annelere kahvaltı
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
Satrançta çifte kupa
KARNE SEVİNCİ
İnegöl’den Mehmetçiğe moral
Yılın çevreci okulu seçildi
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı
Küçükçalık Adliyede
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
DOĞA’dan sınav taktikleri
Öğrenciler Başkanı seçtiler
Basına teşekkür etkinliği
Proje okulu: Turgut Alp Anadolu Lisesi
Eğitimciler iftar’da buluştu
Geleceğiniz Güven’de
Okyanus başarıyı kutladı
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Adı üstünde ‘Kalite’
Elit Grup’tan örnek proje
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Elit mezunlar buluştu
14 kupayla ziyarete geldiler
Eğitime yeni özel okul
DOĞA’da öğrenci koçluğu sistemi işliyor
İnegöl’ün tek okul festivali
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
Ücretsiz Özel Okul
Nuri Pakdil’in süper çocukları
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
Öğrenciler Hedeflerindeki Liselere Girmek İçin Yarıştı
Miniklerden yerel markalara ziyaret
Okullara personel alınacak
Eğitime ‘Akademik Lise’
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Müzik kursu kayıtları başladı
Birey VIP açılıyor
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
Ordumuza miniklerden destek
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
Okula başladılar
Okullar eğitime hazır
Üstad, şiirleriyle anıldı
İnegöl'de bir ilk
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
British Town ile çağı yakala
Bilimsel çalışmalarla yarıştılar
İZKAL’de bilim rüzgârı
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
İnegöl’ün yeni okulu hazır
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Eğitime  “Kalite” desteği
Kardeşlerini unutmadılar
Meslekler fuarı açıldı
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
Öğrencilere yasak
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Potada Şampiyon Kosova
Yarışarak Öğrendiler
Tematik Lise İtalya’da
Hayatı öğreniyorlar
Yaşları küçük marifetleri büyük
Bursa’yı Birey temsil edecek
Kitap okuma evi açıldı
Külliyede spor şenliği
En özel Mevlid-i Nebi Programı
Altın nesil'de kutlama
Türkiye dereceleriyle döndüler
Annelerine mektup gönderdiler
Mutlu çocukların okulu
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
‘Kalite’yle kazandılar
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Okuma-yazma günü kutlandı
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
ÖSYM'den skandal hata
Kosova'da Bilim Şenliği
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Zorbalığa fırsat vermeyelim
Öğrenciler başkanlarını seçti
Okyanus’a taze kan
İlmeklerle köprü ördüler
Masalları oynadılar
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
Tekli eğitime geçiliyor
Gazeteciliği öğrendiler
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
BİLDİM’de ingilizce festıvali
İNESMEK kurs kayıtları başladı
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
Bilim Dünyası, fuarda tanıtıldı
75.Yıl örnek oldu
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
Gazipaşa sergide
Şehidimizin adı yaşatılsın
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
Sokak hayvanlarını unutmadılar
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
Vehbi Koç okuyor
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
FETÖ okulu milletin oldu
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
‘Benimle Okur Musun?
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Bilimsel projelerle Show yaptılar
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Artık halka hizmet edecek
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
Mesleki eğitime yöneldiler
Kosova Koleji’ne bahar geldi
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
Her okula Polis
Öğrenciler ödüllendirildi
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
İngilizce alışveriş yaptılar
Okyanus Koleji’nde Satranç Turnuvası
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
 Englısh Inn Dil Okulu açıldı
Kosova’da Kızılay haftası
Okulda mescit açıldı
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
Karne hediyesi fidan
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
Okyanus'ta Başarı Sezonu
Altınnesil Üniversiteyi gezdi
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
İnegöl’e Üniversite yok
Bir okul gelir her şey değişir
Birey’de Cumhuriyet Coşkusu
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Öğrenciler başkanını seçti
Öğrencilerin projeleri sergilendi
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
Zorbalığa fırsat vermeyelim
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Ücretsiz Özel Okul
Annelerine mektup gönderdiler
Nakil başvuruları başladı
Birey VIP açılıyor
Öğrencilere yasak
Vehbi Koç okuyor
FETÖ okulu milletin oldu
Bil-Dim’de İngilizce festivali
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
Altın nesil'de kutlama
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
Bahçeşehir Koleji açılıyor
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
İnegöl’ün tek okul festivali
‘Benimle Okur Musun?
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Gazipaşa’da bilim şenliği
Toplu istifa
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Adı üstünde ‘Kalite’
75.Yıl örnek oldu
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
Okullara personel alınacak
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Artık halka hizmet edecek
Masal kahramanları canlandı
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Okyanus başarıyı kutladı
Öğrencilere Çanakkale menüsü
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
İnegöl’e Üniversite yok
Okulda mescit açıldı
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
 Atölyeler sınıfa taşındı
Karne hediyesi fidan
Bir okul gelir her şey değişir
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Masalları oynadılar
İlmeklerle köprü ördüler
Elit mezunlar buluştu
Üç dilli okuma bayramı
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Öğrencilere burs veriyorlar
Güven’den anlamlı ziyaret
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
Küçükçalık Adliyede
DYNED kullananlara ödül
Potada Şampiyon Kosova
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
İNESMEK kurs kayıtları başladı
Eğitime yeni özel okul
Elit Grup’tan örnek proje
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
6 Lise sınavla alacak
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Tekli eğitime geçiliyor
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
Okullarda yeni dönem!
Birey Okulları’nda aşure günü
Şehidimizin adı yaşatılsın