MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Öğrenciler başkanlarını seçti... ( Yonetici )

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz: Ey okul! Gelecek için ne yaptın?


EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?

Eğitim, bir toplumun geleceğine yön veren ve kendi kaderine bırakılamayacak kadar önemli bir faktördür. Dünyaya doğan her insan mutlaka hayatın içinde bir eğitim yolculuğuna çıkar ve bu yolculukta heybesine ne koyabilirse yükü o kadar hafifler, insana yük olmayan hatta eğitildikçe insanın yükünü hafifleten bir birikimdir eğitim. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılacağı yer, zaman, yaş grubu, eğitim hizmetini verecek kişiler ve rollerinin tartışılması herhalde insanlık tarihi kadar eski ve değişkendir. Birçok alternatif kuruluş (sivil toplum kuruluşları, dershaneler, etütler vs.) yaygın eğitim yaparken veya bugün hizmet veremezken, okullar hala eğitimin vazgeçilmez lokomotifidir.

 ZARAFET OKULLARI, oluşturduğu sistem ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil, nelere ihtiyacı olduğunu, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini ve ne kadarını kullandığını tespit ederek öğrenme eksiklerini gidermektedir. Sistemimizde, öğrencinin tüm eğitim hayatının fotoğrafı çekilerek, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeliyle eğitime yön verilmektedir.  Eğitimde yerli ve milli bir program ve izleme modeli geliştirmemiz gerektiğine karar vererek her geçen yıl ilaveler ile öğrencilerimize artı değerler katıyoruz.

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz:

Ey okul! Gelecek için ne yaptın?

Zarafet Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan ZARAFET Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir.

ZARAFET OKULLARI, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

Teknoloji kullanımımız diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. ZARAFET OKULLARInda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.

Robotik-Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.

Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,

Bu doğrultuda üretken düşünme ve yenilikler üretme,

Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,

Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.

Biz de ZARAFET OKULLARI olarak robotik çalışmalarımızı, ALBERT robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farklı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi üretkenlikleri ile Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Gramerin fonda, konuşmanın önde olduğu bir ders sistemi kurguluyoruz!

Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Haftalık İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve "native speaker" hocaların speaking dersine girdiği bir dönem bizi bekliyor.  Hedefimiz, İngilizce'yi uluslararası düzeyde sertifikalandıran ve konuşan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzun AKADEMİK VE AHLAKİ alandaki güçlü yanını, İngilizce alanında da sürdürmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık.

ZARAFET OKULLARI’ nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

 Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla online portallar kullanılmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilendiği her alanda dil aşinalığı sağlamak için Türkçe-İngilizce-Arapça olmak üzere üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

İngilizce dersleri Robotik-Kodlama dersleri ile birleştirilerek Teknoloji sınıfımızda ilgi çekici, disiplinler arası bir ilişki kurularak dil eğitimi yapılmaktadır.

Dil Eğitimimizde Ölçme-Değerlendirme

Her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Eğitimde, Milli ve Yerli, Yeni Nesil Modele Hoşgeldiniz!

Okulumuzda, ortaokul kadememiz ile beraber okul fiziki ortamları, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir şekilde fıtrata uygun şekilde düzenlenmiştir. “Milli” dediğimiz eğitim, aslında programından okul fiziki şartlarına kadar birçok kriteri ve uygulaması ile ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Birazdan bahsedeceğim, Avrupa, Amerika ve Avustralya’ da gerçekleşen pilot uygulamalar sizlere tanıdık gelebilir;

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, başarısızlık, öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.

Batı ülkelerindeki bu yöneliş bizim toplumsal yapımımız ve kodlarımızla birebir örtüşmektedir. Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocukları yan yanaydılar. Elbette, günümüzdeki gibi bir karma eğitimden söz edemeyiz. Çünkü ortaokuldan (rüşdiye) itibaren kızlarla erkekler ayrılıyordu. Ancak bu, sadece Osmanlı’ya özgü bir durum da değildi.

ZARAFET OKULLARI olarak eğitimde başarıyı artırmak için ortaokul kadememizde kız ve erkek öğrencilerin  ayrı sınıflarda okuduğu bir zaman ve bina trafiği düzenledik.

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, ZARAFET Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Eğitim sistemimizde karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Nesil”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

ZARAFET Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir bireyin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

            Her biri birbirinden değerli olarak hayata katılacak olan, hayata sadece  windowsun penceresinden bakmayan,  gündemin bir adım ötesine geçmeye çabalarken değerlerinden vazgeçmeyen yeni nesil öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

 Atölyeler sınıfa taşındı
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
En özel Mevlid-i Nebi Programı
İngilizce alışveriş yaptılar
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Kosova yine galip
Güven’den anlamlı ziyaret
DOĞA meslek öğretiyor
14 kupayla ziyarete geldiler
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
Karatede şampiyon Kosova
Toplu istifa
İlk karne heyecanı
Disleksiyi konuştular
23 Nisan coşkusu başladı
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Okyanus Koleji’nde Satranç Turnuvası
Vehbi Koç okuyor
Kosova’da Kızılay haftası
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
Kodla İnegöl
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
DOĞA’dan sınav taktikleri
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
Ordumuza miniklerden destek
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Ev ödevi zarar veriyor
Keyifli eğitime hazır olun
Altın nesil'de kutlama
Okullara el uzatıyorlar
Elitli öğrencilerden Bursa çıkarması
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Derse maskeyle girdiler
Ortaokul’a Zarafet geliyor
İZKAL’de bilim rüzgârı
TEOG sonuçları açıklandı
Sınav stresine tiyatro molası
Bilim Dünyası, fuarda tanıtıldı
Potada Şampiyon Kosova
Büyüklerini unutmadılar
Külliyede spor şenliği
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
Bu okulda tamirci yetişiyor
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
Masalları oynadılar
Elit mezunlar buluştu
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Gazipaşa’da bilim şenliği
Kuş evlerinden mahalle kurdular
Eğitimde iş birliği
Okyanus başarıyı kutladı
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Üstad, şiirleriyle anıldı
Elit öğrencileri kamp yaptı
Annelerine mektup gönderdiler
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Kosova’da tiyatro coşkusu
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
İlkadım’da karne heyecanı
Öğrenciler Başkanı seçtiler
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
Artık halka hizmet edecek
Oynayarak öğrendiler
Elit Grup Okullarından motivasyon gecesi
Birey’de Cumhuriyet Coşkusu
Bursa’yı Birey temsil edecek
KARNE SEVİNCİ
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
Birey VIP açılıyor
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
Kuranı elleriyle okuyacak
Okullara personel alınacak
Eğitime yeni özel okul
Yerli malını tercih edelim
Müzik kursu kayıtları başladı
Yarışarak Öğrendiler
Üç dilli okuma bayramı
Eğitime  “Kalite” desteği
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Bahçeşehir Koleji açılıyor
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
Öğrenciler Hedeflerindeki Liselere Girmek İçin Yarıştı
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
İnegöl’e Üniversite yok
Basına teşekkür etkinliği
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
Eğitimde ‘güven’
Her okula Polis
Kardeşlerini unutmadılar
Bir okul gelir her şey değişir
Direksiyon eğiticiliği kursu açılacak
Haftanın Matematikçilerini seçti
Bir okul gelir her şey değişir
Eğitime ‘Akademik Lise’
Tekli eğitime geçiliyor
Şehidimizin adı yaşatılsın
Okula başladılar
Elit sınava koştular
Mesleki Liseleri buluştu
Tematik Lise İtalya’da
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
Okullar eğitime hazır
Kitap okuma evi açıldı
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Eğitimciler iftar’da buluştu
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Çocuklar sanatla buluşuyor
Öğrenciler ödüllendirildi
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
İnegöl’ün tek okul festivali
Yaşları küçük marifetleri büyük
Okyanus'ta Başarı Sezonu
Çeyrek asırlık buluşma
Okullarda yeni dönem!
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
Çocuklar da haklarını bilmeli
BİLDİM’de ingilizce festıvali
Üniversitede kayıt telaşı
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
Miniklerden yerel markalara ziyaret
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
Naire Çikayeva anısına iftar
Cumalıkızık’ı gezdiler
Kosova Koleji Başkanını seçti
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
Satrançta çifte kupa
Türk Eğitim Sen’e yeni başkan
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
İMYO’da medya ve iletişim paneli
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
Öğrencilerin projeleri sergilendi
Öğrenciler başkanını seçti
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
‘Kalite’yle kazandılar
 Englısh Inn Dil Okulu açıldı
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
DOĞA’da öğrenci koçluğu sistemi işliyor
Birey Okulları’nda aşure günü
Özdilek tecrübelerini paylaştı
Okullar hazırlanıyor
İHMED’den kitap hediyesi
Okyanus Öğretmenleri’nin en mutlu günü
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Başkan’dan öğrencilere sürpriz ziyaret
Öğrencilere Çanakkale menüsü
Okulda ahşap oyuncak üreteceğiz
18 Eylül’e hazırız
Elit Grup Okulları açıldı
Altınnesil Üniversiteyi gezdi
Öğrenciler başkanlarını seçti
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
Çocuk Sanat Atölyesi ilk mezunlarını verdi
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Bursa’da ‘İZKAL’dı
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
Eğitime yeni okul
İnegöl’ün yeni okulu hazır
Altın Nesil Okulları DOSTUM ’da
British Town ile çağı yakala
Engelleri aşıp yeşil sahalara indiler
Okulda mescit açıldı
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
İnegöl’e 605 öğrenci geldi
İNESMEK kurs kayıtları başladı
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Okyanus’tan bursluluk sınavı
BİLDİM’den büyük başarı
Satranç şöleni başladı
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Adı üstünde ‘Kalite’
Zorbalığa fırsat vermeyelim
Geleceğiniz Güven’de
Mesleki eğitime yöneldiler
Kantinler denetimden geçti
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Gazipaşa sergide
‘Benimle Okur Musun?
Alacakaranlıkta eğitim
Bil-Dim’de İngilizce festivali
İlmeklerle köprü ördüler
Nakil başvuruları başladı
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
6 Lise sınavla alacak
Hem birinci hem bilinçli okul!
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
İnegöl'de bir ilk
Meslekler fuarı açıldı
Kosova’da kitap günleri
Altınnesil Öğrencileri İngiltere’de
İnegöl sıralamada yok
FETÖ okulu milletin oldu
İslam İlmihali hediye geldi
Küçükçalık Adliyede
Altunkalp anneleri unutmadı
Yılın çevreci okulu seçildi
İnegöl Lisesi yaşatılsın
75.Yıl örnek oldu
Kosova'da Bilim Şenliği
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Bilimsel çalışmalarla yarıştılar
Elit Grup’tan örnek proje
Okuma-yazma günü kutlandı
Öğrenciler Mevlana’yı unutmadı
Gazeteciliği öğrendiler
Potanın Şampiyonu Kosova
Öğrencilerin emekleri sergilendi
ÖSYM'den skandal hata
Okyanus’a taze kan
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
Mutlu çocukların okulu
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
Hayatı öğreniyorlar
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Dumlupınar'da bilim şöleni
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Öğrencilere yasak
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Annelere kahvaltı
BİLDİM bursluluk sınavına yoğun ilgi
DYNED kullananlara ödül
Okyanus bursuna yoğun talep
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
Altın Nesil’de matematik coşkusu
Karne hediyesi fidan
Ücretsiz Özel Okul
Türkiye dereceleriyle döndüler
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
Kosova Koleji’ne bahar geldi
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Bez çanta dikiyorlar
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
İnegöl’den Mehmetçiğe moral
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Ahşap oyuncaklar İnegöl’de üretilecek
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı