MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Öğrenciler başkanlarını seçti... ( Yonetici )

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz: Ey okul! Gelecek için ne yaptın?


EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?

Eğitim, bir toplumun geleceğine yön veren ve kendi kaderine bırakılamayacak kadar önemli bir faktördür. Dünyaya doğan her insan mutlaka hayatın içinde bir eğitim yolculuğuna çıkar ve bu yolculukta heybesine ne koyabilirse yükü o kadar hafifler, insana yük olmayan hatta eğitildikçe insanın yükünü hafifleten bir birikimdir eğitim. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılacağı yer, zaman, yaş grubu, eğitim hizmetini verecek kişiler ve rollerinin tartışılması herhalde insanlık tarihi kadar eski ve değişkendir. Birçok alternatif kuruluş (sivil toplum kuruluşları, dershaneler, etütler vs.) yaygın eğitim yaparken veya bugün hizmet veremezken, okullar hala eğitimin vazgeçilmez lokomotifidir.

 ZARAFET OKULLARI, oluşturduğu sistem ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil, nelere ihtiyacı olduğunu, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini ve ne kadarını kullandığını tespit ederek öğrenme eksiklerini gidermektedir. Sistemimizde, öğrencinin tüm eğitim hayatının fotoğrafı çekilerek, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeliyle eğitime yön verilmektedir.  Eğitimde yerli ve milli bir program ve izleme modeli geliştirmemiz gerektiğine karar vererek her geçen yıl ilaveler ile öğrencilerimize artı değerler katıyoruz.

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz:

Ey okul! Gelecek için ne yaptın?

Zarafet Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan ZARAFET Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir.

ZARAFET OKULLARI, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

Teknoloji kullanımımız diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. ZARAFET OKULLARInda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.

Robotik-Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.

Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,

Bu doğrultuda üretken düşünme ve yenilikler üretme,

Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,

Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.

Biz de ZARAFET OKULLARI olarak robotik çalışmalarımızı, ALBERT robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farklı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi üretkenlikleri ile Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Gramerin fonda, konuşmanın önde olduğu bir ders sistemi kurguluyoruz!

Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Haftalık İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve "native speaker" hocaların speaking dersine girdiği bir dönem bizi bekliyor.  Hedefimiz, İngilizce'yi uluslararası düzeyde sertifikalandıran ve konuşan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzun AKADEMİK VE AHLAKİ alandaki güçlü yanını, İngilizce alanında da sürdürmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık.

ZARAFET OKULLARI’ nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

 Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla online portallar kullanılmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilendiği her alanda dil aşinalığı sağlamak için Türkçe-İngilizce-Arapça olmak üzere üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

İngilizce dersleri Robotik-Kodlama dersleri ile birleştirilerek Teknoloji sınıfımızda ilgi çekici, disiplinler arası bir ilişki kurularak dil eğitimi yapılmaktadır.

Dil Eğitimimizde Ölçme-Değerlendirme

Her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Eğitimde, Milli ve Yerli, Yeni Nesil Modele Hoşgeldiniz!

Okulumuzda, ortaokul kadememiz ile beraber okul fiziki ortamları, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir şekilde fıtrata uygun şekilde düzenlenmiştir. “Milli” dediğimiz eğitim, aslında programından okul fiziki şartlarına kadar birçok kriteri ve uygulaması ile ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Birazdan bahsedeceğim, Avrupa, Amerika ve Avustralya’ da gerçekleşen pilot uygulamalar sizlere tanıdık gelebilir;

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, başarısızlık, öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.

Batı ülkelerindeki bu yöneliş bizim toplumsal yapımımız ve kodlarımızla birebir örtüşmektedir. Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocukları yan yanaydılar. Elbette, günümüzdeki gibi bir karma eğitimden söz edemeyiz. Çünkü ortaokuldan (rüşdiye) itibaren kızlarla erkekler ayrılıyordu. Ancak bu, sadece Osmanlı’ya özgü bir durum da değildi.

ZARAFET OKULLARI olarak eğitimde başarıyı artırmak için ortaokul kadememizde kız ve erkek öğrencilerin  ayrı sınıflarda okuduğu bir zaman ve bina trafiği düzenledik.

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, ZARAFET Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Eğitim sistemimizde karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Nesil”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

ZARAFET Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir bireyin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

            Her biri birbirinden değerli olarak hayata katılacak olan, hayata sadece  windowsun penceresinden bakmayan,  gündemin bir adım ötesine geçmeye çabalarken değerlerinden vazgeçmeyen yeni nesil öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Proje okulu: Turgut Alp Anadolu Lisesi
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Okullara el uzatıyorlar
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
Türk Eğitim Sen’e yeni başkan
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
Bahçeşehir Koleji açılıyor
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
Direksiyon eğiticiliği kursu açılacak
Okulda ahşap oyuncak üreteceğiz
Okullara personel alınacak
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Kuş evlerinden mahalle kurdular
Kodla İnegöl
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Disleksiyi konuştular
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
Üstad, şiirleriyle anıldı
İnegöl’ün yeni okulu hazır
Elit Grup Okulları açıldı
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
İZKAL’de bilim rüzgârı
Öğrenciler ödüllendirildi
Hepsi kapatılıyor
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
Üniversitede kayıt telaşı
Kosova Koleji Başkanını seçti
Eğitimde ‘güven’
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
İnegöl Lisesi yaşatılsın
Altın Nesil Okulları DOSTUM ’da
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Eğitime ‘Akademik Lise’
Okullar eğitime hazır
Engelleri aşıp yeşil sahalara indiler
Tematik Lise İtalya’da
İslam İlmihali hediye geldi
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
Külliyede spor şenliği
Gazipaşa sergide
Çocuklar da haklarını bilmeli
Vehbi Koç okuyor
İnegöl’den Mehmetçiğe moral
Annelere kahvaltı
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Okyanus’tan bursluluk sınavı
Ev ödevi zarar veriyor
Gazeteciliği öğrendiler
Eğitime yeni okul
DOĞA’da öğrenci koçluğu sistemi işliyor
Altın Nesil’de matematik coşkusu
Okulda mescit açıldı
Kardeşlerini unutmadılar
Kuranı elleriyle okuyacak
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
Altınnesil Üniversiteyi gezdi
Dumlupınar'da bilim şöleni
 Englısh Inn Dil Okulu açıldı
Bu okulda tamirci yetişiyor
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
Öğrencilerin projeleri sergilendi
Altunkalp anneleri unutmadı
Kosova Koleji’ne bahar geldi
Bursa’da ‘İZKAL’dı
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
Elit Grup Okullarından motivasyon gecesi
İnegöl’e 605 öğrenci geldi
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Eğitime  “Kalite” desteği
Güven’den anlamlı ziyaret
İnegöl'de bir ilk
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
İNESMEK kurs kayıtları başladı
Elit öğrencileri kamp yaptı
Kosova Kolejinde Tıp Bayramı
Miniklerden yerel markalara ziyaret
Başkan’dan öğrencilere sürpriz ziyaret
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
75.Yıl örnek oldu
Elit Grup’tan örnek proje
Bil-Dim’de İngilizce festivali
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Çocuk Sanat Atölyesi ilk mezunlarını verdi
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Yılın çevreci okulu seçildi
Karne hediyesi fidan
Adı üstünde ‘Kalite’
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
Öğrencilere yasak
DYNED kullananlara ödül
Bilgi yarışmasında 1. oldular
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Öğrenciler Başkanı seçtiler
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
İHMED’den kitap hediyesi
Mesleki Liseleri buluştu
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Elit mezunlar buluştu
Tekli eğitime geçiliyor
Elit sınava koştular
Okyanus bursuna yoğun talep
Mutlu çocukların okulu
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
Okyanus başarıyı kutladı
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Kosova’da tiyatro coşkusu
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Meslekler fuarı açıldı
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
6 Lise sınavla alacak
Öğrenciler başkanını seçti
Birey standına yoğun ilgi
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Birey’de Cumhuriyet Coşkusu
Kosova’da kitap günleri
Bez çanta dikiyorlar
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
Kitap okuma evi açıldı
Okyanus Koleji’nde Satranç Turnuvası
Dünyanın anladığı dilden konuşuyoruz
Kantinler denetimden geçti
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Öğrenciler başkanlarını seçti
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
Okula başladılar
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
Gazipaşa’da bilim şenliği
Mesleki eğitime yöneldiler
TEOG sonuçları açıklandı
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
Sınav stresine tiyatro molası
Okyanus'ta Başarı Sezonu
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Okyanus’a taze kan
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
Basına teşekkür etkinliği
Naire Çikayeva anısına iftar
Ordumuza miniklerden destek
Öğrenciler Hedeflerindeki Liselere Girmek İçin Yarıştı
Kosova'da Bilim Şenliği
FETÖ okulu milletin oldu
Geleceğiniz Güven’de
Birey Okulları’nda aşure günü
Okullarda yeni dönem!
Öğrenciler Mevlana’yı unutmadı
Potanın Şampiyonu Kosova
İngilizce alışveriş yaptılar
Toplu istifa
Alacakaranlıkta eğitim
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
Altın nesil'de kutlama
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Satranç şöleni başladı
Bir okul gelir her şey değişir
İnegöl sıralamada yok
Hayatı öğreniyorlar
Büyüklerini unutmadılar
Masalları oynadılar
Satrançta çifte kupa
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
 Atölyeler sınıfa taşındı
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
Öğrencilerin emekleri sergilendi
Eğitime yeni özel okul
Her okula Polis
Yarışarak Öğrendiler
Üç dilli okuma bayramı
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
Çocuklar sanatla buluşuyor
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
DOĞA meslek öğretiyor
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
DOĞA’dan sınav taktikleri
British Town ile çağı yakala
Özdilek tecrübelerini paylaştı
BİLDİM bursluluk sınavına yoğun ilgi
Okullar hazırlanıyor
Şehidimizin adı yaşatılsın
İnegöl’e Üniversite yok
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
İlk karne heyecanı
BİLDİM’den büyük başarı
‘Kalite’yle kazandılar
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
İlmeklerle köprü ördüler
Kosova yine galip
18 Eylül’e hazırız
Oynayarak öğrendiler
Karatede şampiyon Kosova
İnegöl’ün tek okul festivali
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
Bilim Dünyası, fuarda tanıtıldı
İlkadım’da karne heyecanı
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
Artık halka hizmet edecek
Öğrencilere Çanakkale menüsü
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
Eğitimde iş birliği
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Nakil başvuruları başladı
ÖSYM'den skandal hata
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
Okuma-yazma günü kutlandı
Türkiye dereceleriyle döndüler
Öğrencilere burs veriyorlar
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Ahşap oyuncaklar İnegöl’de üretilecek
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
İMYO’da medya ve iletişim paneli
Haftanın Matematikçilerini seçti
Cumalıkızık’ı gezdiler
Çeyrek asırlık buluşma
‘Benimle Okur Musun?
Bursa’yı Birey temsil edecek
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
Küçükçalık Adliyede
Zorbalığa fırsat vermeyelim
Bir okul gelir her şey değişir
Kosova’da Kızılay haftası
Hem birinci hem bilinçli okul!
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı
Ücretsiz Özel Okul
Annelerine mektup gönderdiler
En özel Mevlid-i Nebi Programı
Eğitimciler iftar’da buluştu
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Elitli öğrencilerden Bursa çıkarması
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
Meslek tanıtım günleri başladı
14 kupayla ziyarete geldiler
Potada Şampiyon Kosova
Yaşları küçük marifetleri büyük
BİLDİM’de ingilizce festıvali
Altınnesil Öğrencileri İngiltere’de
Sokak hayvanlarını unutmadılar
Keyifli eğitime hazır olun
Derse maskeyle girdiler
Bilimsel projelerle Show yaptılar
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği