MANŞET:

Beyninizi Eğitiyor ( Yonetici )

'İNEGÖL' İÇİN GELECEK 'BİLDİM'... ( Yonetici )

Gelecek Eğitimde, Eğitim ‘Okya... ( Yonetici )

BİREBİR BUTİK EĞİTİM ( Yonetici )

Eğitim’de ‘Kalite’ yükseliyor... ( Yonetici )

Değerlerimizin İzinde: Zarafet... ( Yonetici )

Geleceğin ‘Pırlanta’larını yet... ( Yonetici )

‘KÜÇÜK ŞEYLER’ FARK YARATIR... ( Yonetici )

İnegöl’ün eğitimdeki markası ... ( Yonetici )

Birey, ‘Öğretmence’ büyüyor... ( Yonetici )

Yarının ‘deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

FETÖ okulu milletin oldu ( Yonetici )

EĞİTİMİN İKİ TEMELİ: SEVGİ VE ... ( Yonetici )

Yeni Neslin Çocukları Teknoloj... ( Yonetici )

Türkiye’nin sayılı okulları İn... ( Yonetici )

Artık halka hizmet edecek ( Yonetici )

Proje okulu: Turgut Alp Anadol... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM “ALTIN NESİL... ( Yonetici )

Potanın Şampiyonu Kosova ( Yonetici )

Bir okul gelir her şey değişir... ( Yonetici )

Birey VIP açılıyor ( Yonetici )

Yarının ‘Deha’larını yetiştiri... ( Yonetici )

YAŞAM İÇİN EĞİTİM ( Yonetici )

ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ... ( Yonetici )

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICAL... ( Yonetici )

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz: Ey okul! Gelecek için ne yaptın?


EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?

Eğitim, bir toplumun geleceğine yön veren ve kendi kaderine bırakılamayacak kadar önemli bir faktördür. Dünyaya doğan her insan mutlaka hayatın içinde bir eğitim yolculuğuna çıkar ve bu yolculukta heybesine ne koyabilirse yükü o kadar hafifler, insana yük olmayan hatta eğitildikçe insanın yükünü hafifleten bir birikimdir eğitim. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılacağı yer, zaman, yaş grubu, eğitim hizmetini verecek kişiler ve rollerinin tartışılması herhalde insanlık tarihi kadar eski ve değişkendir. Birçok alternatif kuruluş (sivil toplum kuruluşları, dershaneler, etütler vs.) yaygın eğitim yaparken veya bugün hizmet veremezken, okullar hala eğitimin vazgeçilmez lokomotifidir.

 ZARAFET OKULLARI, oluşturduğu sistem ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil, nelere ihtiyacı olduğunu, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini ve ne kadarını kullandığını tespit ederek öğrenme eksiklerini gidermektedir. Sistemimizde, öğrencinin tüm eğitim hayatının fotoğrafı çekilerek, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme modeliyle eğitime yön verilmektedir.  Eğitimde yerli ve milli bir program ve izleme modeli geliştirmemiz gerektiğine karar vererek her geçen yıl ilaveler ile öğrencilerimize artı değerler katıyoruz.

Eğitim faaliyetleri ve okul, sadece insan hayatı ile sınırlı kalmadan, canlı cansız tüm varlıkların geleceğini tayin ederken, bizler de ZARAFET OKULLARI olarak kendimize şu soruyu soruyoruz:

Ey okul! Gelecek için ne yaptın?

Zarafet Okullarında Teknoloji Kullanımı

İyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan ZARAFET Okullarında, “iyi dijital insan” olmanın sınırlarını göstermek amacıyla, dijital vatandaşlık dersleri planlanır. Bu dersler, “Dijital Hayata Giriş, Dijital Ayak İzlerimiz, En Güçlü Parola Kimin, Siber Zorbalığa Karşı Ol, Dijital Tuzaklar Nelerdir, Güvenilir Siteleri Ayırt Et, İnternette İyi Görün, Süper Dijital Vatandaş” gibi ilgi çeken konu başlıkları altında işlenir. Bunlar, daima öğrenci merkezli, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmiş derslerdir.

ZARAFET OKULLARI, bir okul politikası olarak teknolojiyi yasaklamak yerine, kazandırılan dijital vatandaşlık bilinci sayesinde, tüm öğrencilerin sunulan teknolojik donanımı amacına uygun, çevresine karşı saygılı şekilde ve üretkenliği merkeze alarak kullanmasını amaçlar.

Teknoloji kullanımımız diğer dersleri destekler niteliktedir. Öğrenciler, temel derslerde edindikleri kavrama becerilerine, bilgisayar derslerinde uygulama becerisi katarlar. Seviyelerine uygun programlarda özgün ürünler ortaya koyarlar. Ürünlerinin çıktılarını panolarda sergiler, uygun medya ortamlarında saklayıp başkaları ile paylaşabilirler. ZARAFET OKULLARInda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilen “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir.

Robotik-Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.

Herhangi bir programlama dili öğretilirken çoğu zaman karşılaşılan sorun; kavramların veya işlemlerin soyut kalması, öğrenciler açısından somutlaştırmanın zor olmasıdır. Robotik, robot programlama bu süreçte somutlaştırmaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak kullanılır.

Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,

Bu doğrultuda üretken düşünme ve yenilikler üretme,

Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,

Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.

Biz de ZARAFET OKULLARI olarak robotik çalışmalarımızı, ALBERT robotik setleri ve ARDUINO robot ürünleri kullanarak, her kademede seviyeye uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Birçok zeka türünü, farklı öğrenme ihtiyaçlarını destekleyebilecek olan bu setler, aynı zamanda öğrencinin dikkat ve odaklanma sürelerini de arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bu setlerin içerisinde yer alan farklı sensörleri ve farklı parçaları kullanmayı öğrenen öğrenciler, kendi üretkenlikleri ile Teknoloji, Matematik, Fen Bilimleri derslerindeki bilgileri doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkarmaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Gramerin fonda, konuşmanın önde olduğu bir ders sistemi kurguluyoruz!

Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

Haftalık İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve "native speaker" hocaların speaking dersine girdiği bir dönem bizi bekliyor.  Hedefimiz, İngilizce'yi uluslararası düzeyde sertifikalandıran ve konuşan öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzun AKADEMİK VE AHLAKİ alandaki güçlü yanını, İngilizce alanında da sürdürmek en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık.

ZARAFET OKULLARI’ nda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrenci gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Tek başına, eşli ya da grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ve sunumlar ile öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenirken tüm öğretilen dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

 Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla online portallar kullanılmaktadır.

Öğrenci ürünlerinin sergilendiği her alanda dil aşinalığı sağlamak için Türkçe-İngilizce-Arapça olmak üzere üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

İngilizce dersleri Robotik-Kodlama dersleri ile birleştirilerek Teknoloji sınıfımızda ilgi çekici, disiplinler arası bir ilişki kurularak dil eğitimi yapılmaktadır.

Dil Eğitimimizde Ölçme-Değerlendirme

Her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

Eğitimde, Milli ve Yerli, Yeni Nesil Modele Hoşgeldiniz!

Okulumuzda, ortaokul kadememiz ile beraber okul fiziki ortamları, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir şekilde fıtrata uygun şekilde düzenlenmiştir. “Milli” dediğimiz eğitim, aslında programından okul fiziki şartlarına kadar birçok kriteri ve uygulaması ile ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Birazdan bahsedeceğim, Avrupa, Amerika ve Avustralya’ da gerçekleşen pilot uygulamalar sizlere tanıdık gelebilir;

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, başarısızlık, öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanmıştır.

Batı ülkelerindeki bu yöneliş bizim toplumsal yapımımız ve kodlarımızla birebir örtüşmektedir. Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocukları yan yanaydılar. Elbette, günümüzdeki gibi bir karma eğitimden söz edemeyiz. Çünkü ortaokuldan (rüşdiye) itibaren kızlarla erkekler ayrılıyordu. Ancak bu, sadece Osmanlı’ya özgü bir durum da değildi.

ZARAFET OKULLARI olarak eğitimde başarıyı artırmak için ortaokul kadememizde kız ve erkek öğrencilerin  ayrı sınıflarda okuduğu bir zaman ve bina trafiği düzenledik.

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, ZARAFET Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Eğitim sistemimizde karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Nesil”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

ZARAFET Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir bireyin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

            Her biri birbirinden değerli olarak hayata katılacak olan, hayata sadece  windowsun penceresinden bakmayan,  gündemin bir adım ötesine geçmeye çabalarken değerlerinden vazgeçmeyen yeni nesil öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

etiketler:

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DOĞA’dan sınav taktikleri
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı
Ücretsiz Özel Okul
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
Gazipaşa’da bilim şenliği
6 Lise sınavla alacak
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
Karne hediyesi fidan
Eğitime ‘Akademik Lise’
Okyanus’tan bursluluk sınavı
Potada Şampiyon Kosova
Yaşları küçük marifetleri büyük
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
Güven’den anlamlı ziyaret
Mudanya Mütareke Evi’ne gittiler
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
Bahçeşehir Koleji açılıyor
Proje okulu: Turgut Alp Anadolu Lisesi
Bursa’yı Birey temsil edecek
Tematik Lise İtalya’da
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Öğrenciler başkanını seçti
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
Okyanus Koleji’nde Ödül Gecesi
Gazeteciliği öğrendiler
 Atölyeler sınıfa taşındı
Dumlupınar'da bilim şöleni
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Kosova Koleji’nde bayram coşkusu
Türkiye dereceleriyle döndüler
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
Okullarda yeni dönem!
Nakil başvuruları başladı
En özel Mevlid-i Nebi Programı
Ordumuza miniklerden destek
Öğrencilere yasak
Zorbalığa fırsat vermeyelim
En itibarlı okul: “Doğa Koleji”
Büyüklerini unutmadılar
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
Öğrencilere Çanakkale menüsü
BİLDİM bursluluk sınavına yoğun ilgi
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
Özer Yılmaz Kosova Koleji’nde
Satrançta çifte kupa
TEOG sonuçları açıklandı
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
İnegöl’e Üniversite yok
İnegöl’e 605 öğrenci geldi
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
Kosova’da Okuma Bayramı coşkusu
TEOG 2. nakil sonuçları açıklandı
Geleceğiniz Güven’de
Sınava, Kalite’de hazırlanılır
Bir okul gelir her şey değişir
İMYO’da medya ve iletişim paneli
Hayat boyu öğrenen bir İnegöl
Masal kahramanları canlandı
DOĞA meslek öğretiyor
Elit Grup’tan örnek proje
Öğrenciler Hedeflerindeki Liselere Girmek İçin Yarıştı
‘Benimle Okur Musun?
Üniversitede kayıt telaşı
Okyanus bursuna yoğun talep
Üstad, şiirleriyle anıldı
Kosova Koleji’ne bahar geldi
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
Küçükçalık Adliyede
DYNED kullananlara ödül
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
Kitap okuma evi açıldı
14 kupayla ziyarete geldiler
Doğa’da adab-ı muaşeret eğitimi
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Eğitimde iş birliği
Okula başladılar
Gazipaşa’dan Türkiye derecesi
23 Nisan coşkusu başladı
İngilizce alışveriş yaptılar
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
Bir okul gelir her şey değişir
Öğrencilerin projeleri sergilendi
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
İnegöl’den Mehmetçiğe moral
Keyifli eğitime hazır olun
Birey standına yoğun ilgi
UEDAŞ’tan İnegöl’e kütüphane
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
Milli Eğitim, Gazetecileri unutmadı
Miniklerden yerel markalara ziyaret
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Okyanuslu minikler duygulandırdı
Artık halka hizmet edecek
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Mesleki eğitime yöneldiler
Altın Nesil’de matematik coşkusu
Öğrenciler ödüllendirildi
Kosova’da kitap günleri
KARNE SEVİNCİ
Gazipaşa sergide
Kosova’nın sergisine büyük ilgi
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Birey Okulları’nda aşure günü
Tekli eğitime geçiliyor
Elit sınava koştular
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
ÖSYM'den skandal hata
Okullar eğitime hazır
Altınnesil Öğrencileri İngiltere’de
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
Bilimsel çalışmalarla yarıştılar
Sınav stresine tiyatro molası
Nuri Pakdil’in süper çocukları
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Hayatı öğreniyorlar
Adı üstünde ‘Kalite’
Elit mezunlar buluştu
Eğitime  “Kalite” desteği
Potanın Şampiyonu Kosova
Bahçeşehir İnegöl’e renk katacak
EY OKUL! GELECEK İÇİN NE YAPTIN?
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
İNEMATO’nun şampiyonu Okyanus
Külliyede spor şenliği
Birey VIP açılıyor
Masalları oynadılar
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Eğitimciler iftar’da buluştu
Basına teşekkür etkinliği
İnegöl’ün tek okul festivali
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Yılın çevreci okulu seçildi
Kodla İnegöl
Zirvenin sahibi: Altın Nesil
75.Yıl örnek oldu
YAŞAM İÇİN EĞİTİM
FETÖ okulu milletin oldu
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Toplu istifa
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
İnegöl'de bir ilk
Elit Grup Okulları açıldı
Yarının ‘Deha’larını yetiştiriyor
Okulda mescit açıldı
İnegöl birincisi Erdem Beyazıt
BİLDİM’den büyük başarı
Karatede şampiyon Kosova
Okyanus başarıyı kutladı
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Okullara personel alınacak
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
Naire Çikayeva anısına iftar
Meslekler fuarı açıldı
Altın Nesil’de TOEFL heyecanı
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
Müzik kursu kayıtları başladı
Öğrencilerden Kudüs etkinliği
British Town ile çağı yakala
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Eğitime yeni özel okul
Özer Yılmaz’dan Kar Güneşi
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
İNESMEK kurs kayıtları başladı
Kosova'da Bilim Şenliği
Eğitimde ‘güven’
İnegöl DOĞA başarıya doymuyor
DOĞA’da öğrenci koçluğu sistemi işliyor
Yarışarak Öğrendiler
Bil-Dim’de İngilizce festivali
İlk karne heyecanı
Çocuklar sanatla buluşuyor
Altın Nesil’de turnuva heyecanı
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
‘Kalite’yle kazandılar
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
Her okula Polis
Bilim Dünyası, fuarda tanıtıldı
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
KALİTE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
İZKAL’de bilim rüzgârı
Mutlu çocukların okulu
Altunkalp anneleri unutmadı
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Okyanus'ta Başarı Sezonu
İHMED’den kitap hediyesi
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
Kuranı elleriyle okuyacak
Öğrencilere burs veriyorlar
Sokak hayvanlarını unutmadılar
18 Eylül’e hazırız
Dünyanın anladığı dilden konuşuyoruz
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Bilimsel projelerle Show yaptılar
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Kosova öğrencileri İngilizce konuşuyor
Okuma-yazma günü kutlandı
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
Şehidimizin adı yaşatılsın
Altın nesil'de kutlama
Hem birinci hem bilinçli okul!
İlkokullarda şampiyon Vehbi Koç
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Kosova’da tiyatro coşkusu
Satranç şöleni başladı
Okullar hazırlanıyor
Annelere kahvaltı
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
Üç dilli okuma bayramı
Öğrencilerin emekleri sergilendi
Bil-Dim, öğrencilerle buluştu
LGS Sınavı Öncesi Altın Öğütler
Kursiyerlerin emekleri sergileniyor
Başkan öğrencilere kumbara dağıttı
VİP Kalitem’de her daim hazırsın
Üstad, şiirleriyle anıldı
Birey Okulları’nda aşure günü
Okyanus Koleji’nde Hıdrellez Şenliği
Okullara personel alınacak
Miniklerden yerel markalara ziyaret
Annelere kahvaltı
Çocuklar sanatla buluşuyor
İnegöl’e 605 öğrenci geldi
Fatih Bilican Kosova Okulları’nda
Okula başladılar
Satrancın şampiyonu Altın Nesil
YABANCI DİL ÖĞRENMENİN AYRICALIĞINI YAŞAYIN
Küçükçalık Adliyede
İZKAL’de bilim rüzgârı
53 bin öğrenci ile DERS BAŞI
Tematik Lise İtalya’da
Naire Çikayeva anısına iftar
Kosova’da tiyatro coşkusu
Üniversite öğrencisinin ulaşım çilesi
DOĞA meslek öğretiyor
Dumlupınar, Anneleri Ağlattı
2018 YKS kılavuzu yayınlandı
Altın Nesil üniversiteleri geziyor
Tişörtünü tasarla, yeteneğini göster
ELİT BAŞARILARIN ELİT KOLEJİ
TEOG sonuçları açıklandı
Altunkalp anneleri unutmadı
Masal kahramanları canlandı
DEHA KIDS KREŞ VE ANAOKULU  ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Kosova Koleji’nden Akif’e vefa
Memur-Sen’e Kosova’dan indirim
Okyanus'ta Başarı Sezonu
OKYANUS KOLEJİNDE BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DAHA TAMAMLANDI
Kosova Koleji’ne bahar geldi
Bilimsel projelerle Show yaptılar
İnegöl’ün Paşaları başarıya doymuyor
Kūçūkçalık’ta yangın tatbikatı
Okyanuslular değerlerine sahip çıkıyor
Okulda mescit açıldı
İnegöl satranç kulübü başarılara doymuyor
Mutlu çocukların okulu
Elit sınava koştular
Bahçeşehir Koleji’nden tanıtım toplantısı
Kuranı elleriyle okuyacak
Geleceğiniz Güven’de
Doğa, İGİAD ile protokol imzaladı
Sağlık Lisesi mezunlarına müjde
Kosova’da kitap günleri
AÖF Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
Altın Nesil öğretmenleri seminerde
İlk karne heyecanı
Birey VIP açılıyor
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Gazeteciliği öğrendiler
Okuma-yazma günü kutlandı
75.Yıl örnek oldu
ÖSYM'den YKS sınavı ile ilgili flaş açıklama
Keyifli eğitime hazır olun
Altın Nesil’de İngilizce tiyatro
Artık halka hizmet edecek
Öğrenciler ödüllendirildi
Tekli eğitime geçiliyor
“Meslek liseleri  tercih edilsin”
Geçmişten günümüze ‘Gazipaşa’
Eğitime ‘Akademik Lise’
Satrançta çifte kupa
Nuri Pakdil’in süper çocukları
Elit mezunlar buluştu
Kosova Yıldız Futsal’da Bursa Şampiyonu
Fizik tedavide bir ilk: Uzay terapi
Okullarda yeni dönem!
Güven Okulları’ndan inceleme gezisi
İnegöl'de bir ilk
Eğitimciler iftar’da buluştu
Karatede şampiyon Kosova
Yeni Neslin Çocukları Teknoloji Bağımlısı
Masalları oynadılar
MUTLU ÇOCUKLARIN OKULU
Potanın Şampiyonu Kosova
Yarışarak Öğrendiler
Eğitime  “Kalite” desteği
Külliyede spor şenliği
Ortaokul’a Zarafet geliyor
Futsal’ın Kralı Kosova Koleji
DYNED kullananlara ödül
Okyanuslu öğrenciye özel ödül
Elit Grup Okulları açıldı
Kosova’da İngilizce yarıştılar
Şehidimizin adı yaşatılsın
Bir okul gelir her şey değişir
Kodla İnegöl
Elit İlk ve Ortaokulu temeli atıldı
Okyanus bursuna yoğun talep
Elit Grup’tan örnek proje
 ‘Birey’ nesli yetiştiriyoruz
Beşinci Mevsim Kreşinde Değerler Eğitimi Dersleri Başladı
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Mesleki eğitime yöneldiler
Türkiye’nin sayılı okulları İnegöl’de
İHMED’den kitap hediyesi
Okyanus’tan bursluluk sınavı
Öğrencilerin projeleri sergilendi
 Atölyeler sınıfa taşındı
Toplu istifa
İnegöl kitap fuarına akın ediyor
British Town ile çağı yakala
Bir okul gelir her şey değişir
Dumlupınar'da bilim şöleni
En özel Mevlid-i Nebi Programı
Okullar hazırlanıyor
DOĞA’da öğrenci koçluğu sistemi işliyor
Öğrencilere yasak
Ünlü yazar öğrencilerle buluştu
‘Benimle Okur Musun?
Öğrencilerden ordumuza manevi destek
Güven Okulları’nda fidan dikim şenliği
Ücretsiz Özel Okul
İNESMEK kurs kayıtları başladı
Öğrencilere Çanakkale menüsü
ÖSYM'den skandal hata
Meslekler fuarı açıldı
Kosova Koleji’inde Mevlana esintisi
Yenilenen müfredat tanıtılıyor
Potada Şampiyon Kosova
Üç dilli okuma bayramı
Okyanus başarıyı kutladı
Sınav stresine tiyatro molası
Yılın çevreci okulu seçildi
Kosova Koleji’nden Balkan Şampiyonu
6 Lise sınavla alacak
Satranç şöleni başladı
Doğa Koleji’nde Drama Gecesi
Öğrencilere burs veriyorlar
Bahçeşehir Koleji açılıyor
İnegöl’ün ilk özel Fen Lisesi